BNI SHOP
BNI ADRIA

Več kot 
30 miljonov eur

novih poslov za naše člane v BNI Adria regiji!

Kliknite tukaj za več informacij
o naših lokalnih predstavnikih:

BNI Hrvaška, BNI Srbija, BNI Makedonija

 


Zlati 4P člani

Naši člani se zelo trudijo,
da v skupine pripeljejo kakovostne obiskovalce, ki nato postanejo
zelo uspešni člani.
S tem širijo svoje podjetniške skupine kar je izjemno dragoceno.

 


5 letni 4P člani

Kdo so podjetniki, ki že
več kot 5 let

gradijo svoja podjetja,
povečujejo svoje posle in
iščejo nove stranke
z mreženjem v BNI skupini?

 


Člani o nas...

  


  

 

 


BNI (Business Network International) je največja organizacija na svetu za poslovno in podjetniško mreženje . Svojim članom nudi možnost za pridobivanje novih strank, kontaktov in izmenjavo idej.

 

 

 

Kako je BNI nastal?

 

BNI je leta 1985 ustanovil dr. Ivan Misner, ki trenutno velja za enega izmed največjih strokUstanovitelj BNI-ja, dr. Ivan Misnerovnjakov na svetu za poslovno mreženje. Dr. Ivan Misner je avtor številnih knjig; nekatera njegova dela sodijo med najbolj prodajane knjige založniških hiš New York Times in Amazon.com. CNN ga je imenoval »Oče sodobnega mreženja«, revija Entrepreneur Magazine pa »Guru poslovnega mreženja«.
 

Organizacija je nastala na osnovi enostavne ideje, ki se je porodila dr. Misnerju, ko se je njegovo podjetje znašlo v krizi. Ukvarjal se je s poslovnim svetovanjem in njegovo podjetje je bilo vezano na eno veliko stranko. Ta stranka je nenadoma čez noč zaprla svoja vrata in njegovo podjetje je ostalo brez večine posla. Imeli so zelo omejen oglaševalski proračun, zato so iskali druge poti do novih strank.

Dr.Misner je poklical prijatelja, ravno tako podjetnika, ter mu predlagal, da se srečata in pregledata kontakte, ki jih imata in mogoče si bosta lahko vzajemno pomagala odpreti kakšna vrata. Na sestanek sta povabila še dva prijatelja in zgodba se je začela.

Ideja je hitro zaživela in tako se je v Kaliforniji že v prvem letu oblikovalo 20 BNI skupin. Po trinajstih letih delovanja se je BNI razširil izven meja ZDA v Veliko Britanijo in Kanado, danes pa organizacija zelo uspešno deluje na vseh kontinentih sveta. Osnovna ideja medsebojne pomoči ostaja še vedno popolnoma enaka, kot je bila na prvem sestanku januarja, 1985.
 


Na kakšen način deluje BNI?

BNI na lokalnem področju organizira skupine podjetnikov / poslovnežev, v katerih si le-ti prek osebnih priporočil pomagajo do novih strank. BNI je razvil sistem za pridobivanje novih strank, ki skupinam nudi strukturirano in pozitivno poslovno okolje.

Temelj delovanja vseh skupin je BNI filozofija Givers Gain®, kar bi lahko prevedli kot »Kdor daje, pridobiva« in pomeni vzajemno medsebojno pomoč in podporo v skupini. Vsi, ki smo del BNI-ja verjamemo, da nam bo šlo z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem lažje, in da s takšnim delovanjem lahko pridobivamo vsi.

Aktivno delovanje v BNI skupini je, kot bi imeli na tržišču ekipo tržnikov, ki predstavljajo vas in vaš posel, v pa zameno vi njih in njihov posel. Najbolj uspešne so tiste BNI skupine v katerih člani iskreno želijo pomagati drug drugemu in se osebno priporočajo pri ljudeh, s katerimi komunicirajo. So kot ekipa, ki ima en sam cilj – da vsi člani pridobivajo nove stranke za svoje posle.

Vsak BNI član deluje skladno z BNI pravilnikom članstva.

 


dr. Ivan Misner, ustanovitelj in predsednik, pozdravlja člane BNI Slovenija,
november 2011

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Ali se lahko vsakdo pridruži BNI skupini?
Skupina sprejeme le po eno osebo iz vsake poklicne kategorije. Če ste na primer nepremičninski agent in skupina že ima ta poklic zaseden, se tisti skupini ne morete priključiti. Lahko pa vas napotimo v drugo skupino ali vam pomagamo, da začnete z izgradnjo nove BNI skupine. V kolikor pa ta poklic še ni prisoten v skupini, lahko oddate Vlogo za članstv in tako kandidirate za mesto v skupini. Odbor za članstvo skupine obravnava vašo vlogo in vas obvesti o sprejemu.

Kako veste, ali so novi člani zaupanja vredni poslovneži?
Vloga za članstvo zahteva navedbo dveh poslovnih referenc, kateri Odbor za članstvo skupine preveri. Odbor opravi tudi vstopni intervju s kandidatom. Ker gre za trženje od ust do ust, je vsak potencialni novi član povabljen od nekoga iz skupine, torej ga nekdo že pozna in mu zaupa. To je njegov porok in ta opravi prvi razgovor z njim še preden ga sploh povabi v skupino.

Kaj, če član dobi poslovno napotnico in potem slabo opravi svoje delo?
V vsaki skupini imamo Odbor za članstvo in vsakdo, ki posreduje poslovno napotnico in kasneje izve, da opravljeno delo ni bilo zadovoljivo opravljeno, mora o tem poročati Odboru, ki zadevo razišče in ustrezno ukrepa. Odbor za članstvo skupine ima avtonomno pravico, da lahko iz skupine izloči člane, ki ne opravljajo svojega dela kvalitetno ali kako drugače kršijo BNI pravilnik in/ali BNI etični kodeks.

Kateri poklici največ pridobijo v BNI-ju?
Ni tako pomemben poklic, ampak predvsem osebnost člana. Poklic je lahko vsak, ki redno potrebuje nove stranke. Če ste pozitivna osebnost, imate cilj in ste pripravljeni za doseganje tega cilja tudi aktivno delovati, potem ste zagotovo oseba, ki jo želimo v BNI skupini.

Ali se od članov pričakuje, da pripeljejo obiskovalce na sestanek?
Člane povabijo na sestanek skupine predvsem obiskovalce iz poklicev katerih poklicna kategorija v skupini je še prosta. Sicer gre za bolj ali manj zaprt tip sestanka, razen za potencialne nove člane.

Sem specializiran za eno področje znotraj svoje poklicne kategorije. Ali se pričakuje, da poznam vse vidike te kategorije?
BNI razume, da ima veliko poklicev široko področje delovanja in da se ljudje pogosto specializirajo za posamezno področje. BNI zato ne pričakuje in ne spodbuja nikogar, da v skupini deluje na področju kjer profesionalno nima izkušenj. Prav nasprotno; BNI prepoveduje specialistom, da v skupini delujejo izven področja njihovih znanj, izkušenj in zmožnosti.